Skolehelsetjenesten


 
 
For tiden er det Berit Sund som jobber med skolehelsetjenesten i Sømna.

 

Det er faste besøksdager på Vik og Berg skole:

 

Berg skole mandager fra kl 09.00-11.00

Vik skole tirsdager     fra kl 09.00-12.00

 

Dette er dager hvor jeg prøver å ha en ”åpen dør”, slik at alle som ønsker det kan ta kontakt med helsesøster uten spesielle avtaler. Jeg har et fast kontor på begge skoler; på Berg ved siden av SFO, og i Vik ved siden av skolekjøkkenet.

Dersom det er ting dere vil diskutere, er dere både foreldre og elever velkommen til å ta kontakt med meg.

 

Program for skolehelsetjenesten:

Alder/

klassetrinn

Tema/undersøkelser

vaksiner

5-6 år

(våren før skolestart)

Førskoleundersøkelse;

Syn, hørsel, høyde, vekt, samtale. Legetime følger med.

 

2.klasse

Tar høyde,vekt, syn og hørsel når de er inne og tar vaksinen.

Tertavac: difteri, stivkrampe, polio, kikhoste

Barneskole 5-7 klasse

Info om pubertet, kosthold, osv etter avtale med lærer

 

 

6. klasse

 

MMR vaksine ; meslinger, røde hunder og kusma.

7.klasse

 

HPV vaksine; vaksine mot livmorhalskreft, 3 doser i løpet av året.

8.klasse

Målrettet helseundersøkelse

 

10.klasse

 

Polio vaksine

BCG og Hepatitt B vaksine vurderes gitt til risikogrupper

 

Tverrfaglig samarbeid

Mye av tiden i skolehelsetjenesten brukes til å jobbe rundt barn med sammensatte behov. Vi har mange ansvarsgrupper der foreldre og tjenesteapparatet møtes for å legge ting best mulig til rette for den enkelte eleven. Det er vanlig at man har ansvarsgruppemøter to ganger per år, per elev. Det er vanlig at helsesøster er koordinator for denne gruppen.  En del av elevene med sammensatte behov lager vi også en individuell plan for. Denne planen skrives i nært samarbeid med foreldre og barnet, samt med de tjenester som er inne rundt barnet.

I Sømna kommune er vi med på et prosjekt som heter ”sammen for barn og unge”. Målet med prosjektet er at vi skal bli bedre på å jobbe tverrfaglig opp mot familier med barns som har sammensatte problemer. I prosjektet jobber spesielt barnevernet og helsesøster tett sammen.

Helsesøster samarbeider jevnlig med følgende tjenester:

-kommunelegen

- barnevernet

- miljøterapitjenesten

- fysioterapeut

- den kommunale psykiatrien

- Barnelege ved Sandnessjøen sykehus

- PPT

- BUP
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut