Helsestasjonsvirksomhet


 
 
Birgitte Thrana  jobber med barn 0-5 år.

Du kan ringe meg på tlf: 75 01 51 16. e-post: birgitte.thrana@somna.nhn.no

Jeg jobber tirsdag, onsdag og fredag, fra kl 08.00-14.45.

Onsdager er fast helsestasjonsdag, der vi disponerer lege fra 08.30-12.00

 

Programmet for helsestasjonen:

Alder

Tema

Vaksiner

Nyfødt-4uker; hjemmebesøk

Trivsel, amming, tran, søvn, røyking, osv

 

6 uker; kontroll på helsestasjonen

Amming/ annen ernæring, bevegelsesutvikling barn 0-1 år. Barn og sikkerhet. Vaksine info. Vekt/lengde  Lege kontroll

 

3 mnd ; kontroll på helsestasjonen

Amming/ annen ernæring, språk, søvn, infeksjoner, vaksine info.

Difteri, stivkrampe, kikhoste, hemophilus influensa typeB, penumokokk vaksine.

To injeksjoner, en i hvert lår.

4 mnd ;gruppe på helsestasjonen

Mat til spedbarn.

 

5 mmd: kontroll på helsestasjonen

Luftveisinfeksjoner og antibiotika til barn.

 

Difteri, stivkrampe, kikhoste, hemophilus influensa type B, pneumokokk vaksine.

To injeksjoner, en i hvert lår.

6 mnd: kontroll på helsestasjonen

Barn og sikkerhet. Tenner.

Lege kontroll

 

 

6-8 mnd; gruppe med fysioterapeut Siri Evensen

Motorisk utvikling

 

8 mnd; gruppe på helsestasjonen

Barn og sikkerhet

 

10 mnd; gruppe på helsestasjonen

Mor og/eller far begynner på jobb

 

1 år; kontroll på helsestasjonen

Motorikk, adferd

Lege kontroll

Difteri, stivkrampe, kikhoste, hemophilus influensa type B, pneumokokk vaksine.

To injeksjoner, en i hvert lår.

15 mnd; kontroll på helsestasjonen

Grensesetting

MMR vaksine;

Meslinger, røde hunder og kusma

2 år; Kontroll på helsestasjonen

Språk test (SATS). Barn og sikkerhet

 

4 år; hjemmebesøk

Språk test (Språk 4), syn, hørsel, motorikk, adferd osv. barn og sikkerhet.

Lege kontroll

 

 

Helsestasjonen er et frivillig tilbud til alle barn fra 0-20 år. Det er først og fremst foreldrenes behov i den enkelte konsultasjon som er viktig, derfor kan det være at de temaene som er foreslått ikke blir tatt opp. De fastsatte konsultasjonene tar vi initiativ til, men helsestasjonen er et tilbud til alle. Det er bare å ta kontakt med oss dersom det er noe du ønsker å spørre om, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut