Pleie- og omsorg


Pleie- og omsorg
  
Sykepleier, nattpatruljen
70,4 % fast stilling i nattpatruljen med arbeid hver 3. helg. Tiltredelse 01.11.09.
 
Sykepleiere sykehjemmet
1. 50% fast stilling, turnus, annenhver helg.
2. 50% fast stilling, nattevakt.
 
Vernepleierstilling - Miljøterapitjenesten
64,3% fast stilling, vernepleier, turnus, hver 3. helg.
Det er mulighet for å ta ekstravakter opp til 100% stilling.
 
For nærmere informasjon, kontakt leder i Pleie- og omsorg, Guro Knygh, tlf. 75 01 51 22.
 
Felles for stillingene:
 
I tillegg til faglige kvalifikasjoner legges det stor vekt på samarbeidsevne, fleksibiblitet og skikkethet for stillingene.
 
Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, 8920 Sømna. CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.
 
Søknadsfrist 28.10.09.
 
Tilbake

 

 

 

Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut