Driftstekniker/Håndverker


Driftstekniker/Håndverker

Sømna kommune søker etter driftstekniker/håndverker i 100% stilling for snarlig tiltredelse. Stillingen er et engasjement for 1 år, med mulighet for forlengelse. Driftsteknikere i kommunen er organisert under Teknisk avdeling, Eiendomsseksjonen. Arbeidssted for tiden: Teknisk avdeling.

 

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

  • Vedlikehold av bygningsmassen (innvendig/utvendig)
  • Restaureringsprosjekt
  • Betjening og oppfølging av SD-anlegg
  • Vedlikehold og oppfølging av idrettsanlegg
  • Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

     

Andre driftstekniske oppgaver kan bli tillagt stillingen.  Stillingen vil inngå i en vaktordning med telefonvakt på kveld og helg.

 

Vi søker etter en person med relevant fagbrev og/eller håndverksmessig praksis, samt kunnskakper innen data og driftskontrollsystem.

 

Søkeren bør disponere egen bil.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef teknisk Nils Ivar Sund, tlf. 75 01 50 31 eller mobil 95 83 65 62.

Felles for alle stillinger:

I tillegg til faglige kvalifikasjoner legges det stor vekt på samarbeidsevne, fleksibiblitet og skikkethet for stillingene.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, 8920 Sømna. CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.

 
Søknadsfrist 28.10.09.
 
 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut