Driftstekniker


Driftstekniker

Teknisk avdeling søker etter driftstekniker i 100% fast stilling for snarlig tiltredelse.

Stillingen vil være en del av kommunens uteseksjon underlagt teknisk avdeling, og tilpasses kommunens behov og organisering til enhver tid.
 

Hovedoppgavene vil være:

  • Drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og pumpestasjoner
  • Drift og vedlikehold av forsyningsnett innen vann og avløp
  • Betjening, drift og hovedansvar for SD-anlegg for vann og avløp
  • Drift og vedlikhold av kommunens gatelys
  • Påregnes å inngå i kommunens brannvesen
  • Hovedansvar for teknisk avdelings hovedlager
  • Påregne å inngå i andre kommunale beredskapsoppgaver
Påregne å delta i arbeidsoppgaver utover basisoppgavene innenfor den kompetanse søker innehar.
 

Vi søker etter medarbeider som har relevant utdanning og/eller praksis, teknisk forståelse, samt datakunnskaper.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kommunalsjef teknisk Nils Ivar Sund, tlf. 75 01 50 31 eller mobil 95 83 65 62.
 

Felles for alle stillinger:

I tillegg til faglige kvalifikasjoner legges det stor vekt på samarbeidsevne, fleksibiblitet og skikkethet for stillingene.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, lønns- og personalkontoret, 8920 Sømna. CV vil bli brukt i utvidet søkerliste.

 
Søknadsfrist 28.10.09.
 
 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut