Sorgplan


Vik Skole har 1999 vedtatt en handlingsplan for bruk dersom det inntrer dødsfall eller alvorlige ulykker blant ansatte, elever eller deres nærmeste pårørende.


Planen er under revisjon og legges ut når evt. endringer er ferdig revidert og vedtatt.


Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut