Vik Skole - Samarbeidsparter


Om interne utvalg og eksterne institusjoner som skolen forholder seg mye til.ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE

SKOLEHELSETJENESTE

Skolelege: Linn Vatsvåg 750 15 100
 
Helsesøster: Berit Sund 750 15 115
Det gjennomføres regelmessige helsekontroller i løpet av grunnskoletiden – se for øvrig orientering under fra helsesøster.
I tillegg er fysioterapitjenesten 750 15 150 tilgjengelig ved behov.

SKOLEHELSETJENESTEN I SØMNA

Mange ser på helsesøster som en som setter vaksiner og tar hørselstester av skolebarna, men helsesøster er mer enn dette. Skolehelsetjenesten er også mer enn helsesøster. Skolehelsetjenesten omfatter også blant annet lege og fysioterapeut. Helsesøster er den som planlegger skolehelsetjenestens tilbud i samarbeid med lege, fysioterapeut. Vi har også samarbeid med PPT, BUP og barnevernet.
Når skoleåret starter går helsesøster rundt i klassene og presenterer seg og sier litt om hvilket tilbud helsesøster kan gi. Mange av dere foreldre treffer helsesøster derimot ikke, så derfor er det laget en liten oversikt over tilbudet på skolen.

Før alle vaksiner vil foreldrene få et brev hjem med informasjon. Alle vaksiner er frivillige, så dere kan gi beskjed hvis dere ikke ønsker at barnet deres skal ha vaksiner.

Oversikt over viktige helsetiltak i skolen
3. klasse: Poliovaksine, høydemåling, synstest og eventuelt andre undersøkelser dersom det er behov for dette. Etter jul.
6. klasse: Difteri- stivkrampe vaksine. tar også en synstest, samt tester fargesynet. I løpet av høsten
7. klasse: Meslinger- røde hunder- kusma vaksine. Tar også og måler høyden, samt andre undersøkelser dersom det er behov for dette. I løpet av høsten.
8. klasse: Individuelt tilpasset helseundersøkelse. Etter jul.
8. klasse: Gruppesamtaler om seksualitet og samliv. Tar opp tema elevene ønsker. På slutten av året
9. klasse: BCG - vaksine med pirquet først. Seksualundervisning Etter jul
10.klasse: Polio vaksine. Muligens en repetisjon av prevensjonsundervisningen. Om høsten


I kontortiden kan elevene stikke innom dersom det er noe de vil snakke med helsesøster om.
Foreldre kan ta kontakt dersom dere for eksempel ønsker at jeg skal ta en syns- eller hørselsprøve av barnet deres, og jeg vil da kunne gjøre det i kontortiden. Dersom det er behov for legebesøk, er dette også mulig å få gjort gjennom skolehelsetjenesten. Dette gjelder ikke akutte ting som for eksempel halsbetennelse, ørebetennelse osv.
Helsesøster kan også formidle kontakt med medisinske spesialister for øvrig. Dere foreldre er også selvfølgelig hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom det er andre ting dere ønsker å snakke med meg om. Telefon til helsestasjonen: 75 01 51 15.

PPT (PEDAGOGISK - PSYKOLOGISK TJENESTE) 750 18 210
PPT er for Sømnas del en interkommunal tjeneste i samarbeid med Brønnøy, Bindal, Vega og Vevelstad kommuner. PPT skal gi råd til lærere, skoleadministrasjon, foresatte og elever om tilpassede undervisningsopplegg på klassenivå eller individuelt nivå. PPT ordner med undersøkelse, utredning og evt. behandling, evt. hos spesialister når egen kompetanse ikke strekker til. PPT instruerer og gir råd til lærere når det er ønskelig.
Foresatte kan ta direkte kontakt med PPT, men bør fortrinnsvis bruke skolen som kontaktorgan, spesielt gjennom spesialundervisningskontakt Grete Mørk.

GJERTRUD GAARD er vår skoles kontaktperson til PPT.

TANNHELSETJENESTEN 750 29 084

Tannlege: Svein Røsseland
Elevene blir årlig innkalt til skoletannlegen for kontroll og reparasjoner. Behandlingen er gratis helt til fylte 18 år.

BARNEVERNET 750 15 000
Sosialkontoret i Sømna kommune inngår i samarbeidsteamet skole/helse/sosial. Det er opprettet en ny stilling innen psykiatritjenesten.

HJELPEMIDDELSENTRALEN 750 27 950
Fra hjelpemiddelsentralen får skolen og elevene gratis tildelt nødvending utstyr - heriblant datautstyr - når behovet er dokumentert av sakkyndig instans (lege eller PPT).

KOMMUNEN 750 15 000
Skolene er del av kommunens virksomheter, og etter endring av kommunal organisering, er rådmannen og hans stab støtteapparatet skolene benytter seg av. Kommunen har oppnevt egen sjef for oppvekst, Ann Helen Westerberg.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut