Om Sømna


Velkommen til Sømna


 

Sømna kommune er en av fem kommuner på Sør – Helgeland og ligger helt sør på Helgelands-kysten. Kommunen har ca 2100 innbyggere fordelt over 193 km2, hvor landarealet utgjør 189 km2.

Kommunesenteret Vik, ligger midt i kommunen og her finner du bl.a.  bibliotek, Sømna bygdetun, butikker, idrettshall, hotell, omsorgssenter, pensjonistskole og Helgeland rehabilitering. Kommer du fra sør, er Vennesund ditt første møte med kommunen. Stedet har lange tradisjoner som handelssted, og her finner du campingplass, kiosk, båtutleie, kulturminner og ei flott nyrestaurert brygge. Andre tettsteder av betydning er Berg som ligger nord i kommunen på grensen mot Brønnøy kommune.

Største næringer i antall bedrifter er 1) jordbruk, skogbruk, fiske og fangst, 2) offentlig tjenesteyting og 3) varehandel. Flest sysselsatte finner en innenfor sektoren offentlig tjenesteyting. Her finnes det 29 kvadratkm. produktivt jordbruksareal som igjen gir en sysselsettingseffekt på mer enn 65 % av befolkningen. Nord-Norges største meieri ligger her, samt grønnsakslager.

Sømnas frodige natur har så langt tilbake en kjenner til lagt grunnlaget for bosetting her, og mange funn forteller Sømnas historie fra eldre jernalder og fram til vår tid. Det eldste en har funnet er en lærsko, datert til ca. 300 år f.Kr.

I Sømna finner du fine muligheter for friluftsliv. Her kan du gå på fjellturer etter merkede løyper, fiske i fjellvann eller bruke en av landets vakreste skjærgårder til bading, fisking m.m. Båt kan du leie hos Vennesund Camping eller Bjørnvika natursenter. I Vennesund finner du Sømnas ” Fotefar mot nord”. Olavskilden, restaurert handelsbrygger m.m. I Vik ligger Sømna bygdetun med utstilling av gjenstander fra en forgangen tid.

Sømna er en kommune i utvikling, både når det gjelder tilrettelegging av kultur og natur for allmenheten, og etablering av ny næringsvirksomhet.

  Vakre Sømna

Motivet i kommunevåpenet er tre sølvfarvede kløver på rød bunn, og symboliserer at jordbruk er hovednæringen i kommunen.

     
     Sømnas kommunevåpen

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut