Lag og foreninger


 

Oversikt over Lag og Foreninger i Sømna
Pr..02.07. 2010 (fra kulturkontoret)
Forening / Lag              Leder                                     Tlf.                      Aktivitet
 
AL Bakketun                Håkon Sverre Baustad         75028372      Grendehus
 
Berg BIL                     Svein Arve Leitvoll              75028556      Bedriftsidr.lag
 
Berg Misjonsmenighet   Turid Wærstad/                   75028278      Forening
                                Tony Collington Hanna         75029057
 
Berg Sanitetsforening   Dagfrid Solli                        75028284      Forening
 
Berg Vel                     Kenneth Kristensen             75028528      Velforening
 
Berg Småbåtlag           Sturla Sævik                       75028277
 
Berg og Vik skolekorps  Jorun Bakke                        75029302      Skolekorps
 
Blåklokken Pikeforening Herbjørg Kvalvik                   75029116
 
Dalbotn Vel                Arne Olsen                          75028090      Velforening
 
Nordmisjon                 Reidun Nielsen                     75029388      Misjonsforening
 
Kjørsvik Tider             Geir Næss                           75021426       Velforening
Kvaløy Vel                                                                             Velforening              
Nordstrømmen
Trekkspillklubb            Bård Graven                         75028419      Musikk
Foreningen
Sund Forsamlingshus   Alf Harald Solvang                 75027396      Bygdelag
Sund Ungesanitet       Anne Kvaløy                         75027371      Forening

Sund Teaterlag          Erling Kvaløy                         75027371
Sømna Blandakor        Heidi Lindseth                       90893696      Blandakor
Sømna
Bondekvinnelag          Rakel Ellingsen                       75028453
Sømna Bondelag        Bjørn Torstein Arnes                90832346
Sømna
Brannvernforening      Frank Arne Sørvig                   75028266
Sømna Bridgeklubb     Erling Solli                              75025564

Sømna Eldreråd         Valborg Wærstad                     75028108
Sømna Fiskarlag        Willy Tjønnøy                          75029450
Sømna Folkeakademi  Signar Kristoffersen                  75029001
 
Sømna Historielag      Viggo Solberg                         75028393
 
Sømna Hornmusikk     Tove Buskerud                        75028550             Musikk
 
Sømna Husflidslag      Gunn H. Mathisen                    75029001
 
Sømna Husflidslag
/ arb.stue for barn     Chynthia Hjelmseth                  75027306
 
Sømna IL Hovedlag    Ivar Eriksen                            75028006               Idrett
 
Sømna IL
Vinteridrettsgruppen  Svein Lillefjell                          75028341          Vinteridrett
 
Sømna IL Fotball      
Barn/Ungdom            Inger Sund                             99368965
Senior                     Steinar Solli                            75028284
 
Sømna IL Håndball     Ida Kjærstad                           75020324
 
Sømna IL
Gym & Aerobic         

 
Sømna IL Friidrett      Alf Dahle                                75029251
 
Sømna IL Barneidrett
 
Sømna Jeger –
og Fiskerforening       Roy Helge Dahle                       90571905
 
Sømna KFUK
/ KFUM speidere        Per Weibye                              75028036
 
Sømna lag av LHL      Leif Vedal                                75029121

Sømna Råd for
Funksjonshemmede    Jorunn Bakke                            75029302
 
Sømna og Brønnøy
Fjordhestlag             Arnfinn Jørgensen                      75028080

Sømna
Pensjonistforening      Kirsten Graven                         75029062
       
Sømna Rideklubb        Tone Mærlie                            75029076
 
Sømna Teaterlag        Kristin Hoftun Erlien                  75027348

Sømnesåsen Boliglag   Stig Sørvig                              75028336
 
Sørbygdalaget           Hilde S. Nyrud                          75027359

Traust 4 H                Mary K. Slotterøy                     75029405

Trælnes Mannskor      Sture Walstad                          75025839         M
annskor
 
UL. Fram                  Åge Sandvær                            75029336       Ungdomslag

UL. Lysingen                                                                              Ungdomslag
 
Ursfjord Fiskarlag       Ragnar Storvik                          75027118

Ursfjord Helselag        Klara Storvik                            75027118
 
Vennesund
Båtforening               Webjørn Flostrand                              90966359

Vik BIL                     Morten Mørch                           75029272 Bedriftsidr.lag

Viksjøen Båtforening   Morten Høgeli                           75029311

Ånvik / Husand
Grunneierlag              Alf Helge Steen                        75029301


 
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut