Nyttig informasjon


 

Amathea - Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide.
Arena
Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor - hjemmesiden for politiet
Brønnøy tingrett - sorenskriveren i Brønnøy
Brønnøy trygdekontor - Trygdeetatens hjemmeside
Brønnøysundregistrene - registeretat og datakilde
Brønnøysund videregående skole
Fyrtårnsportalen - Sosial- og helsedirektoratet - inneholder informasjon om satsningen på e-helse innen kommunehelsetjenesten
Fylkesmannen i Nordland - fylkesmannen er Kongens og regjeringens øverste representant i fylket
Folkevalgtes e-postadresser og telefonnr.
Helgelandssykehuset
Husbanken - Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken
Høgskolen i Bodø 
Høgskolen i Narvik
Høgskolen på Nesna
KLP - Kommunal landspensjonskasse
Konfliktrådet på Helgeland - hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon
Kulturkortet - Kulturkortet for unge i Nordland
Landbrukets HMS-tjeneste - HMS-tjenesten i landbruket
Mattilsynet – distriktskontoret for Sør-Helgeland
Min fastlege – nyttige opplysninger om din fastlege, og evnt. bytte fastlege 
MOT - Hjemmesiden til MOT organisasjonen.
NAV  - informasjon om jobb, arbeidslliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger
Nordland fylkeskommune  - fylkeskommunen utøver den politikk som fylkestinget vedtar
Norge.no - veien til offentlig informasjon og tjenester
ODIN - informasjon fra regjeringen og departementene
Regjeringen
Rett til pasienttransport - informasjon om pasienters rettigheter og plikter ved behandling hos primær-og spesialisthelsetjenesten.
Sametinget Sàmediggi
Statens pensjonskasse
Statens Vegvesen - hjemmesiden til Statens Vegvesen, region Nord
SHMIL - Søndre Helgeland Miljøverk, avfallshåndteringsselskap
Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet
Stortinget

Sør-Helgeland likningskontor - Skatteetatens hjemmeside
Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste - Bedriftshelsetjenestens hjemmeside
Ungdomsinformasjonen i Nordland

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut