Pleie- og omsorg


Sentralbord Sømna omsorgssenter; 75 01 51 20

Pleie- og omsorgsleder Guro Johanne Knygh
guro.knygh@somna.kommune.no
75 01 51 22

Sekretær / sentralbord
hjemmetjenesten

Nina Nicolaisen Knygh
nina.knygh@somna.kommune.no
75 01 51 43
Sekretær /
sentralbord sykehjem
Nina Eileen Nyrud
nina.nyrud@somna.kommune.no
75 01 51 20
  Telefaks 75 01 51 21
   
Faglig ansvarlig sykehjem Ida Randi Kjærstad
ida.kjerstad@somna.kommune.no
75 01 51 31
  Vaktrom sykehjem 75 01 51 24
  Avdeling Vårsol 75 01 51 82
  Avdeling Nordstua 75 01 51 80
  Avdeling Midtstua 75 01 51 84
  Avdeling Vesttua 75 01 51 86
Aktivitør Mariann Hanssen 75 01 51 33
Faglig ansvarlig
hj.spl og hj.hjelp
Hilde Solberg Nyrud
hilde.nyrud@somna.kommune.no
75 01 51 44
  Alarmtelefon hjemmesykepleien 41 50 13 32
  Telefaks 75 01 51 41
  Vaktrom hjemmesykepleien 75 01 51 58
Ledende hjemmehjelp Irene R. Åsvik 99 25 63 62
Faglig ansvarlig
miljøterapitjenesten
Ellen Westerberg
ellen.westerberg@somna.kommune.no
75 01 51 48
  Ungdomsboligen 75 01 51 47

Faglig ansvarlig
psykiatri

Mona Solli
mona.solli@somna.kommune.no
75 01 51 45
     
Kjøkkensjef Runar Pettersen
runar.pettersen@somna.kommune.no
75 01 51 32
Driftsoperatør Klaus Arnes
klaus.arnes@somna.kommune.no
75 01 51 30
46 95 94 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut