Administrasjon


Telefon
E-post
Sentralbord 75 01 50 00
 
Sentraladministrasjonen  
Formannskapssekretær Gro Steen 75 01 50 10
Ordfører Edmund Dahle 75 01 50 11
Rådmann Signar Kristoffersen 75 01 50 12
Kommunalsjef oppvekst
Ann-Helen Vedal Westerberg
75 01 50 15
Nærings- og kultursjef Tor Arne Bakke 75 01 50 13
Telefaks 75 01 50 01
 
Voksenopplæring 75 01 50 17/18
 
Fagforeningskontor 75 01 50 19
 
Økonomikontor  
 
Sekretær Laila Rørmark 75 01 50 20
Økonomisjef Sonja Johansen 75 01 50 23
Økonomikonsulent Berit Busch 75 01 50 21
Lønn/personal
 
Sekretær Kristin D. Wågan 75 01 50 24
Sekretær Hilde Næss Storvik 75 01 50 24
Konsulent lønn Tove Dahle 75 01 50 22
Personalsjef Torill Henstein 75 01 50 25
Teknisk kontor
 
Sekretær Unni Lillefjell 75 01 50 30
Kommunalsjef teknisk Nils-Ivar Sund 75 01 50 31

e-post

Avd.ing I Steinar Mardal 75 01 50 32
Avd.ing II Tor M. Ottesen 75 01 50 34
Leder eiendomsavd. Alf K. Holmstrand

75 01 50 33

e-post

Telefaks 75 01 50 91
 
Barneverntjenesten  
 
Leder barnevern Astrid Sævik (tir/fre)

95 09 56 27

e-post

Konsulent Per Gunnar Larsen

75 01 50 43

e-post

Telefaks 75 01 50 45
 
Kultur
 
Biblioteksjef Ingrid Hanna 75 01 50 50
Telefaks 75 01 50 51
 
Teaterinstruktør Cezary Szewczyk 75 01 50 52
Marianne Stensland Szewczyk 75 01 50 60
Torill Bertelsen 75 01 50 61

e-post

Bygdebokredaktør Tor Mathisen 75 01 50 53
Sømnahallen/svømmehallen
Utleieansvarlig Tor Arne Bakke
75 01 50 13
97 50 85 99

e-post

Vaktmester Sømnahallen

95 83 65 67

Vaktmester Svømmehallen

95 83 65 66

 
 
Fagkonsulent Trond Grønmo 75 01 50 70
Jordbrukssjef Nils Nyborg 75 01 50 71
Fagkonsulent Bjørn Sylten 75 01 50 72
Telefaks 75 01 50 91
 

Vik skole

 
Sekretær Kristin Wågan 75 01 50 80

Rektor Rolf Arve Wold

75 01 50 81
92 69 34 72
Inspektør Per Johnny Tøgersen 75 01 50 82
Rådgiver Eli K. Garaas
Skolehelsetjeneste
75 01 50 83
75 01 50 83
Skole/fritid Inger Johansen 75 01 50 84
 
Lærerrom 75 01 50 85
 
Svømmehall 75 01 50 86
 
Vaktmester Tor Jacobsen 75 01 50 88
 
Telefaks Vik Skole 75 01 50 89
 
Berg skole  
Kontor 75 02 80 60
 
Rektor Nina M. Mardal
Rektor Karin Rendal
Rektor Ann Solli
75 02 80 60

e-post
e-post
e-post

Telefaks 75 02 85 88
 
Barnehager  
 
Leder Ann Britt Johansen

91 16 01 90 

e-post

Dalbotn barnehage 75 02 82 76
Berg barnehage 75 02 84 10
Vik barnehage 75 02 91 99
Sund barnehage 75 02 73 79
Brekkeidet barnehage 75 02 83 66
Legekontor  
Kontor, hverdager 8.30-16.00 75 01 51 00
 
Telefaks 75 01 51 01
 
Legevakt, øyeblikkelig hjelp 75 02 95 00
 
Helsestasjonen  
 
Helsesøster Berit Sund 75 01 51 15
Helsesøster Birgitte Thrana 75 01 51 15
   
 
   
 
Sømna kirke
 
Menighetskontorene 75 01 52 30
Sokneprest Gunnar Sem Kristiansen 75 01 52 31

e-post

Kirkeverge/daglig leder Erling Kvaløy 75 01 52 32

e-post

Diakon Per Weibye 75 01 52 33

e-post

Sømna kirke 75 01 52 35
Kirketjener Asbjørn Skarsmo 75 01 52 35
Menighetssekr. Sølvi Govasli Malm 75 01 52 36

e-post

Telefaks 75 01 52 41
Sømna Fysikalske Institutt  
 
Hovednummer 75 01 51 50
 
Telefaks 75 01 51 51
 
Andre offentlige instanser  
 
NAV

55 55 33 33

Tannlege Svein Røsseland 75 02 90 84Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut