Åpent møte for gårdbrukere og alle andre interesserte


Sted: Kvitletun Tid: Onsdag 18. februar kl 20.00 Temaer er "Biogas i Sømna" og "Strategisk landbruks- og næringsplan"


 

BIOGAS I SØMNA

Sømna har store mengder husdyrgjødsel og kort avstand mellom brukene. Gjødsel utvikler metangass og oppgradert har denne samme egenskaper som naturgass. Her kan det ligge store verdier. På møtet får dere orientering om:

 

Ø      Gjødselmengdene vi har i Sømna.
 Anslag på gjødselmengde i Sømna PDF 1,2 Mb

Ø      Eksempler på tekniske løsninger for et enkelt gårdsbruk og for store anlegg.

      Biogass i Sømna PPT 3Mb

       Leverandører utstyr Biogass PPT 3Mb

Ø      Informasjon om et samarbeidsprosjekt mellom Sømna og Ørlandet om BIOGAS

 

STRATEGISK LANDBRUKS- OG NÆRINGSPLAN

Sømna kommune utarbeider nå en Strategisk landbruks- og næringsplan som vil være med å påvirke utviklingen av landbruk og annet næringsliv i kommunen de neste 4 årene. Dere får informasjon om planen og mulighet til å komme med innspill.

 

Den 25. februar blir det møte på Sund Forsamlingshus hvor vi tar opp tema som har interesse for det øvrige næringsliv i Sømna.

 

Bygdemobiliseringsprosjektet i Dalbotn stiller med kaffe og litt å bite i.

 

Du kan få mer informasjon om møtet fra Jordbrukssjef Nils Nyborg, 5015071/95850121

 

 

Arrangør

Sømna kommune

v/ Landbrukskontoret

og Næringskontoret
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut