Sømna spør folket Sømna kommune gjennomfører i februar en omfattende brukerundersøkelse


Undersøkelsen går på følgende tjenesteområder:
 
Landbruk
Pleie- og omsorg
Tekniske tjenester
Skole
Barnehage
Legekontor
Helsestasjon
Sosialtjenester og barnevern
Næring, bibliotek og kulturskolen
Servicetorg
Interne tjenester
 
Spørreundersøkelsen inngår i Sømna kommunes satsing på styrings- og resultatledelsesystemet ”Balansert målstyring”. Kommunen ønsker å få innbyggernes syn på de tjenester vi gir. Svarene skal danne grunnlag for endring og forbedring av tjenestetilbudet.
 
Vær med å gi din tilbakemelding. Ditt svar er viktig for oss !Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut