Studietur for styringsgruppene for bygdeutviklingsprosjektene i Sør- og Nord-bygda


Den 12. og 13. september ble arrangert studietur til Høylandet kommune. Medlemmene fra begge styringsgrupper var tilstede, sammen med representanter for kommunestyre og administrasjon. Turen var i regi av landbrukskontoret, Sømna kommune.Opplegget omfattet innlegg fra ordfører og rådmann i Høylandet kommune og lokale næringsdrivende – foruten besøk hos en rekke lokale virksomheter, som er kommet i gang som følge av aktiv bygdeutvikling – blant annet Høylandet TV & Filmproduksjon, Aavatsmark Bygdesag, import/grossistbedrift og Namdal Rehabilitering.
Aavatsmark gårdssag Besøk på Aavatsmark gårdssag 
Import/engrosfirma på Høylandet  Besøk hos import/engrosfirma på Høylandet
Namdal Rehabilitering Namdal Rehabilitering - et godt eksempel på en virksomhet med mange lokale arbeidsplasser
 
  
Studieturen ble avsluttet med et program der Lornts Mørkved – en av ildsjelene bak Norsk Revyvestival – drøftet en rekke kritiske suksessfaktorer, for å lykkes med bygdeutvikling.
Lornts Mørkved Lornts Mørkved foreleser om hva som må til for å lykkes med bygdeutviklingsprosjekter, ut fra erfaringene på Høylandet
 
Deltakerne fikk i løpet av studieturen til Høylandet kjennskap til hvordan apparatet rundt Norsk Revyfestival var blitt bygget opp, og hvilke erfaringer man hadde gjort med et såpass stort arrangement i ei lita bygd som Høylandet.
 
Blant de faktorene som ble poengtert tydelig var: Det må være lov å prøve noe nytt, selv om det skulle vise seg at man mislykkes. Ildsjeler må stimuleres og tas vare på. Å være kreativ med å skape tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser sikrer framtidig bosetting og trivsel! Man oppnår ingen ting – uten å våge å satse. Apropos revyfestivalen ble det sagt: Få humor og galskap på dagsorden!
 
Erfaringene med studieturen var at Høylandet kommune står overfor mange av de samme utfordringene som vi gjør i Sømna – både innbyggertall og næringsgrunnlag kan jamføres.
Kontaktperson: Odd-Reidar Johnsen, tlf. 750 15 070Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut