STUDIEOPPLEGG OM DYREVELFERD OG TRIVSEL


Invitasjon til felles møte for alle dyreslag på Sømna kro og gjestegård 19. september 2008 kl 11.00I følge offentlige krav (Ny holdforskrift) skal alle gårdbrukere med produksjonsdyr kunne dokumentere en tilfredsstillende kompetanse innen sitt område. I praksis betyr det at alle som ikke har vitnemål fra landbruksskole eller relevant høyskole, må skaffe seg annen dokumentert kompetanse. For mer informasjon se www.husdyrvelferd.no

For å imøtekomme dette kompetansekravet er det utarbeidet et studieopplegg for hvert husdyrslag. Disse studieoppleggene er godkjent av BSF.

Studieringer for Storfe:
TINE ønsker å legge til rette for at alle medlemmene skal kunne skaffe seg nødvendig dokumentasjon på sin kompetanse, og lanserer derfor dette studieopplegget som årets landsomfattende produsentlagsaktivitet. TINE vil at flest mulig tar del i ” Dyrevelferd i husdyrholdet”. Grunnen er økt fokus i samfunnet på hvordan vi behandler våre husdyr, TINEs omdømme og ikke minst at bedre dyrevelferd og trivsel gir økt utbytte i den enkelte besetning. 
 
Kostnadene til kursmateriell og evt. ekstern foredragsholder(for eksempel lokal veterinær) dekkes av deltakerne selv. Øvrige kostnader blir belastet produsentlagets budsjett.

Felles møte
Som en del av dette studiearbeidet arrangerer Sømna, Trælnes og Kvervet produsentlag i samarbeid med landbrukskontoret i Sømna ett møteder en representant fra Mattilsynet og en representant fra TINE kommer for å gi en innføring i første del av ” Dyrevelferd i husdyrholdet”.

Vi håper at flest mulig vil ta del i ” Dyrevelferd i husdyrholdet” 

 
 
Sømna, Trælnes og                                                           Sømna
Kvervet Produsentlag                                                       LandbrukskontorSist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut