Spillemidler/Tippemidler 2008


Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.Det kan søkes om tilskudd fra spillemiddeloverskuddet til bygging og rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og ikke er underlagt kommersielle interesser.
Frist for innlevering av søknad er 15. november
Ta gjerne kontakt på tlf. 75 01 50 13 eller e-post: Tor Arne Bakke

Søknadsskjema finner dere her
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut