Skogfondssystem og søknad om produksjonstilskudd


Skogfondssystem og søknad om produksjonstilskudd, som Statens landbruksforvaltning har ansvar for, er nå tilgjengelige via den elektroniske tjenesten Altinn.Bedre service
Med dette kan Statens landbruksforvaltning (SLF) tilby sikrere tjenester og bedre påloggingsservice for brukerne. Altinn har som mål å samordne offentlige tjenester for brukerne. Omleggingen innebærer en endring i påloggingen for dem som har benyttet SLFs elektroniske løsninger tidligere. For å logge på Altinn første gang kreves engangskode. Dette bør bestilles i god tid.

 

Første gang du logger deg på Altinn, trenger du fødselsnummer og engangskode. Hvis du ikke har engangskode, må du bestille. Det gjør du ved å velge B i rammen til høyre. Det tar 1-3 dager dra du bestiller engangskoder (PIN-kode), til du mottar dem.

 

Husk derfor å bestille engangskode i god tid før søknadsfristen!

 

Har du benyttet Altinn før, logger du deg på med fødselsnummer og passord. I tillegg må du benytte engangskode.

 

Til slutt vil vi minne om registreringstidspunktet for søknad om produksjonstilskudd som er 31. 07. og søknadsfristen som er den 20.08.

Vi ber om at søknadsskjemaer for produksjons- og miljøtilskudd blir sendt kommunen så snart som mulig etter registreringsdato.


Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut