Sammen for Sømna


Sømnas folkevalgte, etatsledere og administrasjon på skolebenken.


Mandag 03. og tirsdag 04. desember var Arne Kvensjø, rådmann i Bø i Vesterålen; autorisert til å kurse folkevalgte, på Sømna med basisprogrammet for folkevalgte. Dette er en ny kurspakke fra KS, som er med på å gi nye folkevalgte kunnskap om et liv i de folkevalgte organer og oppfriske de ”gamles” kunnskaper. Kurset ble godt mottatt av våre folkevalgte, som mente det var både positivt, lærerikt og spleisende.

Arne Kvensjø, kursleder
                                                                                            Arne Kvensjø, kursleder 
Av ting som ble tatt opp, var tradisjon – ansvar – oppfatning, hva er det å være folkevalgt (ansvar og plikter) og fellesnevneren for all virksomhet; folkeskikk.

Folkevalgte og administrasjon kurses.

 

 

 

 

 


                                                                              

                                                                         Folkevalgte og administrasjon kurses.    

Våre folkevalgte var med på flere rollespill, hvor man satte fokus på politikerrollen, møtekultur, etikk og habilitet. Det ble også kjørt flere case-oppgaver og det var gruppediskusjoner, hvor deltagerne virket veldig interessert i å trekke samme vei.

Ordføreren følger interresert med i representanten Tjøsvolls innlegg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Ordføreren følger interresert med i representanten Tjøsvolls innlegg 

Innspill fra ordføreren.
 
Sømna er en liten kommune, med et areal på 193 km² og ca. 2100 innbyggere, men vi har stor aktivitet innen næringsliv og landbruk i forhold til sammenlignbare kommuner.
 
Vi tilrettelegger med tanke på næringsliv, trivsel og bolyst. Sømna har et friskt næringsliv under stadig utvikling og et rikt kulturliv med mange aktiviteter, to gode skoler, full barnehagedekning og en god eldreomsorg.  I tillegg har vi tilbud fra fylkeskommunen og Helseforetaket med Logopedisk senter og Rehabiliteringen.

Folkevalgtopplæringen skal være med på å gi Sømna et godt omdømme, og gi Sømna et bredt godt tilbud i flere sammenhenger, med mange gode tilbud til Sømnas innbyggere.

Sømna kommunestyre er et av få kommunestyrer med kvinnelig flertall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Sømnas kommunestyre er et av få kommunestyrer med kvinnelig flertall.
Norveig Pettersen, Norun Arnes, Turi Strømsnes Kvaløy, Margith Moen og Ann-Karin Moen      

Vi tar en prat med en av våre nye folkevalgte, Audun Wærstad.
 
Audun, synes du kurset er nyttig for deg som folkevalgt?
            Ja, det er veldig greit for å avklare rollene, spesielt for meg som er førstereisgutt.
Har du fått noen nye tanker om din jobb som folkevalgt?
Ja, jeg har blitt mer klar over mitt ansvar som folkevalgt. Jeg ser nå at vi må forsøke å være et team, hele kommunestyret. Det er slik vi har størst sjanse til å nå målene.
Er du mer tent på din jobb som folkevalgt etter kurset?
Ja, jeg synes det er mer spennende etter å ha vært med på dette. Jeg synes det har vært et meget bra kurs, et veldig bra opplegg.

Audun Wærstad, en av våre yngste representanter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audun Wærstad, en av våre yngste representanter.

Dette var et kurs i meget positiv ånd, det sees også på deltagere og kursleder.

Sømna kommunes glade og positive folkevalgte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Sømna kommunes glade og positive kursdeltagere.  

 
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut