Saksbehandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. innen landbruket


Fylkesmannen i Nordland har innført skjerpede rutiner ved utbetaling av tilskudd.


 
 
Det er kommunen som behandler og avgjør søknadene, Fylkesmannen tar stikkprøvekontroller når registrering av opplysningene foretas i fagsystem før utbetaling kan skje. For å slippe retur av søknader fra Fylkesmannen til kommunen, og dermed forlenget saksbehandlingstid, har Fylkesmannen sendt informasjon til alle kommunene der det kommenteres noen av de vanligste manglene.
 
Legg spesielt merke til avsnittet om "Næringsinntekt": "Det kreves næringsinntekt jordbruk/gartneri fra foretaket for å være berettiget tilskudd til avløsning under sykdom. Næringsinntekten må være minst 1/2 G. Søkeren skal legge ved søknaden dokumentasjon på næringsinntekt. Hvis søker har levert inn dokumentasjon tidligere samme år, eller at kommunen vet at søker oppfyller kravet trenger ikke kommunen sende inn dokumentasjon på dette til Fylkesmannen. Da skriver kommunen en bekreftelse i merknadsfeltet på side to på søknadsskjemaet".
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut