Reguleringsplan for Slyngjemyren industriområde


1. gangs høring.Formannskapet i Sømna har i møte 26.05.2005 vedtatt at reguleringsplanen for Slyngjemyren industriområde legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 27-1 pkt. 2.

Reguleringen gjelder arealbruk på Slyngjemyren. Reguleringen gjelder industriområde, spesialområde (øvingsanlegg brannvesen), offentlige anlegg og fornminne. Planforslaget består av kart + reguleringsbestemmelser. Planen er lagt ut på teknisk etat i Sømna.

Eventuelle merknader til planen sendes Sømna kommune, Teknisk etat, 8920 Sømna innen 31.07.2005.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut