Næringssamling


Næringssamling/samarbeid Sør-Helgeland - møte i Sømna 26. januar 2006Opplegg og program for møtet:

 

Sted:  Vennesund brygge

 

Kl  0930    Oppmøte/kaffe.

   1000    Nordland Fylkeskommune, strategier på reiseliv, forventninger 
              til Sør-Helgeland 
som reisemål.      

   1045    Destination Helgeland  strategier, satsningsområder.

   1130    Innspill til temaene ovenfor fra Ordførere, rådmenn og
               forsamlingen for øvrig, 
spørsmål og diskusjon.

               Stikkord her kan være:

·    Hvordan kan vi utvikle regionen
til å bli et interessant reisemål

·    Hvordan skal vi samarbeide ?

·    Hvem gjør hva;  Hva forventer vi av hverandre ?

                  

   1215      Lunsj.

   1300      Kopling næring – kultur.  Her presenteres et spesielt innslag.

   1330      Veien videre i regionalt samarbeid omkring næringsutvikling,

                 kommunene – Torgar AS – Sør-Helgeland næringshage – 
                 Bindal initiativ AS

   1525      Avslutning

 

Opplegget ovenfor tar høyde for at Ordførere og rådmenn er sammen med oss hele dagen, håper derfor at det blir satt av tid til denne dag.

 

Vel møtt !

 

Med vennlig hilsen

SØMNA KOMMUNE

 

Tor-Arne Bakke


Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut