Norges mest lønnsomme husdyrproduksjon?


Norges mest lønnsomme husdyrproduksjon? Pelsdyrhold – ei ukjent næring for mange? Dette var hovedtemaet på et møte som ble arrangert på Sømna Kro- og Gjestegård 22.april.


Til møtet var det invitert landbruksadministrasjonene i regionskommunene, de lokale bankene og spesielt interesserte bønder.

Som foredragsholder var Sven Gil Westersjø, som er økonomisk rådgiver i Norges Pelsdyralslag og orienterte om pelsdyrnæringa generelt og lønnsomhetsbetraktninger. I tillegg var daglig leder Håkon Brønstad fra Midt-Norsk For og orienterte om mulighetene for fortilgang til eventuelle nyetablerere på Helgeland. 

Presentasjonene kan lastes ned (pdf)
Informasjon pelsdyrnæringa Helgeland april 2008 v/ Sven Gil Westersjø
Lønnsomhet pelsdyrnæringa Helgeland april 2008 v/Sven Gil Westersjø
Presentasjon Midt-Norsk For BA v/Håkon Brønstad
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut