NAV søker leder i Sømna


Til NAV Sømna søkes det etter en leder som vil få en viktig rolle i å etablere og utvikle den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.Til NAV Sømna søkes det etter en leder som vil få en viktig rolle i å etablere og
utvikle den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. Lederen skal i et nært samarbeid
med stat og kommune sørge for at målene med reformen oppnås. Lederen vil være
ansvarlig for å tilpasse og iverksette overordnede føringer, følge opp resultater samt videreutvikle organisasjonen slik at tjenestene fremstår som helhetlige, effektive og brukervennlige.Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut