Miljøtilskudd til gårdbrukere i Sømna - SMIL


Dette er spesielle midler du kan søke på som er forskjellig fra kommune til kommune og tiltakene kan bl.a. være beiterydding, stier/veier, restaurere kulturminner og bygninger, leplanting og erosjonsforebygging, friluftsområder. Søknadsfristen er 15. mai.


 
- Alle tiltak som fremmer miljøverdier eller reduserer faren for forurensning i landbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom vanlig landbruksdrift kan få støtte.
 
For mer informasjon, se på landbrukskontorets sider, eller ta kontakt med landbrukskontoret.
 
Søknadsfristen er 15. mai.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut