Miljøterapitjenesten i Sømna kommune har behov for støttekontakter


Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe den enkelte til en meningsfylt fritid.


 

Støttekontakten skal ved behov bidra med vennskapelig rådgivning og hjelp i tillegg til sosialt samvær.

Støttekontaklten kan også få oppdrag i oppfølging av 2 som har samme behov, lik i alder og ressurser.
 
De som ønsker å være støttekontakt bør være fylt 18 år.
 
Lønn etter gjeldene satser. pr tiden kr 105.13 pr time.
 
Er du interessert, ta kontakt med:
Ellen Westerberg
Faglig ansvarlig, Miljøterapitjenesten
tlf 75015148 / 75015147
ellen.westerberg@somna.kommune.noSist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut