MARKDAG – HØYMOLEAKSJON


Sømna Kommune - Landbrukskontoret, Felleskjøpet og Vefsna Forsøksring inviterer alle gårdbrukere i Sømna til markdag - høymolaksjon fredag 12 september kl 11.00-ca kl 13.00.En kjøretur rundt i kommunen viser at høymolen og andre ugrasarter har et fritt og fint liv mange plasser. Dette blir bemerket av mange, også med leserinnlegg i BA. Kan vi som gårdbrukere være bekjent av denne situasjonen?

 
Heldigvis finnes det tiltak vi kan sette inn mot høymola, og et av disse tiltakene skal vi ta for oss på denne markdagen. 
 
Tema for dagen vil være:
            Aktuelle ugrasmidler til bruk mot høymole og andre ugras.
            Riktig tidspunkt for sprøyting.
            Bestemmelse av ulike ugrasarter.
             
Sted: Edvin Olsen og Liv Julie Wågan, Våg
 
Tid: Fredag 12 september kl 11.00-ca kl 13.00
 
Sett av noen timer til faglig oppdatering og prat med kolleger. Det vil bli servert en kaffekopp og noe å bite i.
 
Har du ikke egen sprøyte kan disse gårdbrukere gjøre jobben for deg. De har sprøyte og kompetanse på området.
 
Roy Helge Dahle         Dalbotn           90571905
Arne Morten Hussand Sandvåg           99295280
Håvard Knygh           Knygh              91841472
Ivar Vang                 Grøtheim          75028027Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut