Lokal beredskapsvakt i Mattilsynet opphører i 2010


Mattilsynets lokale beredskapsvakt opphører 4. januar 2010. Men brukere som henvender seg til Mattilsynets distriktskontorer på tlf. 06040 etter arbeidstid vil fortsatt bli betjent. Via deres automatiske telefonsvarmelding vil du få konkrete henvisninger til etater som kan hjelpe deg i forhold til dyrehelse, dyrevelferd, mat og drikke.


 

Dette er den automatiske telefonsvarmeldingen som brukere får f.o.m. 04.01.10:

Vårt sentralbord er betjent på hverdager fra kl. 08.00 – 15.45 (15:00 om sommeren)

  • For syke dyr, ta kontakt med din faste veterinær eller den kommunale veterinærvakta som du finner på kommunens nettsider eller Gule sider.
  • For skadde eller påkjørte dyr og løse hunder, ta kontakt med politiet på 02800.
  • For bekymringsmeldinger, kontakt oss i kontortiden.
  • Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresjukdom eller alvorlig dyrevernsak, kan du kontakte nasjonal beredskapsvakt på 99 11 8000.

Ryddigere forvaltning
- Mattilsynet vil fortsatt ha tilstrekkelig beredskap mot alvorlig smittsomme sykdommer, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet. - Kommunene har en døgnkontinuerlig, landsdekkende veterinærvakt som bemannes av privatpraktiserende veterinærer, så det totale beredskapsnivået er fremdeles høyt. Samtidig får vi nå en ryddigere forvaltning, sier Landsverk. De privatpraktiserende veterinærene vil ha Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt som et kontaktpunkt ved mistanke om utbrudd av smittsomme dyresykdommer.

Opphør av lokal beredskapsvakt betyr en innsparing for Mattilsynet med inntil ti millioner kroner. Det vil frigi ressurser som Mattilsynet vil benytte på blant annet dyrevelferd, fiskehelse og drikkevann.
 
Lokal veterinærvakt for Sømna og Bindal har tlf 75015170Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut