Ledige lokaler - etablerere


Sømna kommune har overtatt det tidligere bank-bygget i kommunesenteret Vik. Lokalene her egner seg for flere typer næringsvirksomhet, ligger svært sentralt ved riksvei 17.Kommunen står i kontakt med endel aktuelle leie-interessenter, men før kommunen går videre med disse ønsker en å holde det åpent også for andre som går med planer om etablering av egen virksomhet og har behov for lokaler. 

Interesserte kan derfor henvende seg til:
Sømna kommune
Næringskontoret
8920 Sømna
Tlf. 750 15013, mobil 97508599Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut