Kvinneprosjektet ”Ska vi vær, eller ska vi fær”


Sømna kommune har sammen med Bindal kommune ved Bindal Initiativ søkt og fått kr 75.000,- til et fremtidsverksted for kvinner mellom 15-40 år. Kommunen arrangerer den 29.oktober et fremtidsverksted på Vennesund brygge sammen med Bindal for 30 kvinner fra Sømna og Bindal.Hensikten med verkstedet er å la unge kvinners stemme på Sømna og Bindal bli hørt og la deltakerne komme med kreative innspill. Studiesenter Salten vil lede seminaret og legge opp til meningsutveksling knyttet til ulike scenarier for utviklingen på Sømna og i Bindal . Dette skal ende opp i et oppsummeringsnotat som vil bli forelagt de folkevalgte på Sømna og i Bindal.


Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut