Kurs i prosessledelse i stedsutvikling


Sømna kommune deltar sammen med 7 andre Helgelandskommuner på utdanning i prosessledelse i stedsutvikling.Tilbudet gis av Husbanken i Bodø og Nordland fylkeskommune. Stedsutvikling innebærer å se de fysiske rammene rundt et sted sammen med næringsutvikling, kultur, miljø, arealplanlegging og samferdsel. Utfordringen er å skape attraktive og miljøvennlige steder der mennesker i alle aldre trives og at nye generasjoner ungdom finner det attraktivt å bosette seg. Utdanningen skal gi kommunen et redskap til å arbeide strukturert og målrettet med utfordringer knyttet til stedsutvikling og gjøre det lettere for kommunen å starte opp med konkrete utviklingsprosesser innen stedsutvikling, samt være en arena for utveksling av erfaring mellom kommunene.

Det er lagt opp til tre samlinger, en i Mo i Rana, en i Brønnøysund og en i Mosjøen. Fagansvarlig for utdanningen er Utviklingskompetanse AS og Høgskolen i Volda.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut