Kurs for hjelpeapparat, hørselshemmede og pårørende


STED: KOMMUNESTYRESALEN, Sømna Omsorgssenter 3. etg. NÅR: ONSDAG DEN 8. NOVEMBER -06 PRIS: GRATIS


 

Mål for kurset er at de som omgås hørselshemmede får større kjennskap til årsaker, konsekvenser og hvordan det er å leve med hørselstap.
RING SØMNA OMSORGSSENTER TLF. 75015120 (kl. 9-14 SEKRETÆR)
FRIST FOR PÅMELDING ER TORSDAG 2. NOVEMBER.

Se hele invitasjonen og program:
VELKOMMEN TIL KURS FOR HJELPEAPPARAT, HØRSELSHEMMEDE OG PÅRØRENDE I SØMNA.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut