Kulturmidler 2006


Sømna kommune skal fordele årets kulturmidler.Barn og unge vil også i år bli prioritert ved fordelingen. Lag og foreninger må sende skriftlig søknad til rådmannen innen 15. mars 2006. Oversikt over antall medlemmer vedlegges søknaden.


Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut