Kontaktgruppe for landbruket i Sømna


Det er nå opprettet en kontaktgruppe for landbruket i Sømna. Vedtaket ble politisk forankret i møte i landbruksnemnda 14. april 2008.Landbruket har vært og er i stadig omstilling. Rasjonalisering fører til større foretak med økende fokus på effektivisering. Dette gjør at mange gårdbrukere opplever større grad av alenearbeid, en arbeidsplass hvor arbeidsmengde og arbeidstempo øker, og med økonomisk utrygghet som en konstant stressfaktor.

Tilfeller av avvik i forhold til mennesker og dyrs velferd de siste årene hat fått landbruket til å reagere. Tidlig varsling og bedre rutiner på oppfølging av avvik, kan forhindre at forhold som fører til dyretragedier får utvikle seg. Ofte ligger det menneskelige forhold til grunn, og håpet er at man ved bedre varslingsrutiner også kan hjelpe brukeren før problemene blir for store.

Landbruket representert ved faglagene har i samarbeide med Landbrukets HMS-tjeneste, Landbrukskontoret i Sømna og Mattilsynet etablert ei kontaktgruppe for å motta og behandle bekymringsmeldinger fra, og for landbruket.

Opprettelsen av kontaktgruppa er begrunnet i behovet for å sikre mennesker og dyr profesjonell hjelp så snart det oppstår en situasjon som ikke er normal. Det forutsettes et nært samarbeid med eksisterende kompetansegruppe i kommunen, som består av lege, helsesøster, sosialleder, psykiatrisk medarbeider og prest (POSOM).

Kontaktgruppen består av tre personer, en fra landbrukskontoret, en fra Landbrukets HMS-tjeneste og en fra Mattilsynet.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut