Kommuneplan for Sømna


Sømna kommunes visjon for 2006 — 2018: Sømna skal være en attraktiv kommune, hvor det er trivelig å leve og bo. Det gjør vi ved å ta vare på det eksisterende og tilrettelegge for utvikling, næring, bosetting og gode tjenester.Forord ved ordfører Edmund H. Dahle
Kommuneplanen er et uttrykk for hvilke målsettinger vi fra kommunens side har i årene som kommer. Ved å distribuere denne til alle husstander i kommunen ønsker vi å gjøre innbyggerne delaktige i planene. Planen du nå holder i hånden håper vi skal være både nyttig og engasjerende lesning! Sømna Kommune er oppbygd på landbruk og fiske, men fiskeriene har gått betraktelig tilbake mens landbruket har holdt seg stabilt. Sømna er Nord-Norges største landbrukskommune på flere måter. Kommunen har et areal er på 192 km2 og er omgitt av en kystlinje fra Bindalsfjorden til Nord-Norges beste havn på Berg. Sømna kommune skal tilby gode tjenester til våre innbyggere. Vi skal være en serviceinnstilt kommune, både for innbyggere og andre som kommer i kontakt med kommunen på ulikemåter. Vi ønsker at Sømna kommune også i årene som kommer skal være tilrettelegger for sine innbyggere på en rekke områder, så som kultur, næring og friluftsliv, noe som også vil framgå av kommuneplanen. Kulturlandskapet i Sømna skal holdes i hevd, samtidig som vi ivaretar allmenn ferdsel.Vi håper du vil ta deg tid til å studere kommuneplanen - både strategidelen og arealdelen - som er å finne på hver sin side av denne trykksaken. God lesning!

Hele planen kan leses her:
Arealdelen av planen for Sømna 2006-2018 (pdf)
Strategidelen av planen for Sømna 2006-2008 (pdf)
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut