Kommune- og fylkestingvalget 2007


Kommune- og fylkestingvalget 2007 Kommunal- og regionaldepartementet har publisert en ny og oppdatert nettside (valg.no) for valginformasjon. Siden er nå også tilpasset velgerne. Tanken er at valg.no skal fungere som en portal for ulike målgrupper som søker valginformasjon.


 

Siden kommunevalget i 2003 er det gjennomført endringer i Valgloven. Regjeringen har i tillegg fremmet ny proposisjon med forlag til flere endringer i valgloven. Dette gjelder krav om at kommunen skal sende ut valgkort til alle innbyggere, krav om legitimasjon ved fremmøte, forhåndstemmegivning avsluttes tidligere og manntallet registrerer bostedsendringer frem til 30.06.

Kummuleringsreglene er også endret fra forrige kommunevalg.

Til deg som tenker på å gå inn i politikken eller allerede er aktiv politiker på lokalplan: Kommunenes Sentralforbund (KS) har et greit nettsted med god og ryddig informasjon.Ta en titt!

Kommunal- og regionaldepartementet (valg.no)

Valget i Sømna med godkjente lister
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut