Kartlegging av utvalgte myrområder


Bioforsk Nord Tjøtta har fått i oppdrag å kartlegge utvalgte myrområder i Sømna kommune sommeren 2008.


 

De gjenværende myrområder i jordbrukskommunen Sømna er under press i forbindelse med planlegging av nydyrkning, det er derfor viktig å få gjort en kartlegging på botanisk, ornitologisk og overordnet funksjonell basis for å kunne gjøre en god vurdering på myrenes biomangfold og biotopsfunksjon.

Les mer om dette på Landbrukskontorets side
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut