Kartlegging av myrområder i Sømna


Bioforsk Nord presenterte tirsdag 10. februar rapporten etter kartlegging av botanisk og zoologisk mangfold på 21 myrlokaliteter i Sømna sommeren 2008.


 

Sømna kommune har bedt gårdbrukerne komme med innspill på områder som kan være aktuelle å dyrke opp. Vi har fått innspill fra 14 gårdbrukere. I tillegg har kommunen plukket ut 7 områder som vi regner med at det kan bli press på ut fra tilstand og beliggenhet.

Rapporten er nå ferdig og ble presentert av Thomas Holm Carlsen fra Bioforsk Nord på Tjøtta. Verdiene på myrlokalitetene er vurdert i forhold til nydyrking.

Landbrukskontoret orienterte om behandling av søknader om nydyrking m.m. på bakgrunn av denne rapporten.

Les eller last ned rapporten:
Rapport myrkartlegging i Sømna (5,5 Mb PDF)
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut