INVITASJON til stiftelsesmøte for Frivillighetssentralen i Sømna


Frivillighetssentralen i Sømna skal nå stiftes. Det blir møte tirsdag 30. oktober kl. 20.00 i kantina på Sømna Omsorgssenter. Alle ønskes velkommen.Frivillighetssentralen i Sømna skal nå stiftes.
 
Det skal arbeides for å knytte til seg mennesker, lag og foreninger som ønsker å drive frivillig virksomhet.
 
Aktivitetene til sentralen skal basere seg på lokale forutsetninger og behov.
 
Sentralen skal arbeide for at alle tilbud i størst mulig grad kan benyttes av folk i alle alder og med ulike forutsetninger.Sentralen skal være et sted der alle føler seg velkommen.

Det blir møte tirsdag 30. oktober kl. 20.00 i kantina på Sømna Omsorgssenter. Alle ønskes velkommen.

-InterimstyretSist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut