Invitasjon til fagmøte


Landbrukskontoret inviterer alle gårdbrukere til fagmøte. Store gjødselkostnader. Finnes det alternativ. Kan økologisk drift være aktuelt? Torsdag 29. januar kl. 10.00 - 14.30 på Sømna Kro & Gjestegård


 

Bakgrunnen for fagmøtet er "Handlingsplan for økologisk landbruk i Nordland"

Økologisk landbruk er et nasjonalt satsingsområde, der målet er at 15% av matproduksjonen og -forbruket i Norge skal være økologisk innen 2015. Det er et eget regelverk for økologisk jordbruk, og det blir gjennomført årlige kontroller på alle gårdsbrukene.
 
Fylkesmannen har ansvar for utarbeiding og oppfølging av handlingsplan for økologisk landbruk i fylket samt å koordinere innsatsen i og fordele midler til konkrete tiltak i eget fylke.
 
Planteproduksjon – totaloversikt / Sømna kommune
 
År
Totalt jordbruksareal
Økologisk jordbruksareal
Økologisk areal i prosent
Fylket økologisk areal i prosent
2004
30857 da
622 da
2,0 %
3,4 %
2005
31050 da
645 da
2,1 %
3,6 %
2006
31597 da
645 da
2, 0 %
 
2007
32283 da
1135,5 da
3,5 %
 
 
Tabellen viser situasjonen i Sømna med hensyn til mengden av økologisk jordbruksareal i forhold til totalarealet. Dette viser at Sømna har et forholdsvis lite økologisk drevet areal i forhold til fylket sett under ett.
 
Dette viser også at Sømna kommune som en av de største landbrukskommunene i fylket har et stort behov for å informere om økologisk landbruk.
 
MØTEPLAN Torsdag 29. januar 2009
 
10.00 – 10.15             Åpning m/kaffe
 
10.15 – 11.30             Trond Petter Ristad, Ringleder Namdal Forsøksring
                                   Tema:  Erfaringer fra økodrift i Trøndelag PPT 3,8Mb
 
11.30 – 12.15             Lunch
 
12.15 – 13.15             Kjell Arne Augustsen, Daglig leder Økoringen Helgeland
                                   Tema:  Hvordan produsere økologisk grovfor
                                             Økologisk veiledningspakke PPT 4Mb
 
13.15 – 13.30             Pause
 
13.30 – 14.15             Knut Alsaker, Ringleder Vefsna Forsøksring
                                   Tema:  Hva er tillatt å gjøre? (Regelverk) PPT 1,9Mb
                                               Priser, tilskudd og økonomi
 
14.15 – 14.30             Oppsummering og avslutning
 
Sett av torsdagen til å høre spennende erfaringer, hvordan spare kunstgjødsel, regelverk og priser og få kunnskap om dette kan være et alternativ for deg !
Vi spanderer kaffe og lunch!
 
Arrangementet er støttet av Fylkesmannens Landbruksavdeling
Arrangør er: Sømna Kommune, Økoringen Helgeland og Vefsna ForsøksringSist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut