Invitasjon studietur bioenergi


Sømna kommune i samarbeid med Norges Vel inviterer interesserte til studietur bioenergi og varmeleveranse 19.-20. mars -07.


 

Interesserte kan gjøre påmelding til næringskontoret:
Begrenset med plasser.  Egenandel som dekker reise, opphold og bespisning.

Studietur  
 bioenergi og varmeleveranse
Sømna Kommune
Utarbeidet av
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Seniorrådgiver Arild Melleby

Formål
Representanter fra Sømna og inviterte fra regionen skal ved hjelp av studieturen få oversikt over alle elementer som inngår i kjeden fra biomasse til varme levert i bygg og anlegg. Gjennom besøk på ulike typer anlegg med forskjellig energibærer og størrelser på anlegg skal representantene se og høre om fordeler og ulemper – sett i forhold til eget behov og ønsker. Andres erfaringer med planlegging, organisering, finansiering og drift er en viktig del av studieturen. En to dagers samreise vil også kunne styrke faglige og sosiale relasjoner.
 
Tidsrom for studieturen
Reise fra Vik i Sømna mandag 19. mars kl 0630
Tilbake til Vik tirsdag 20. mars kl 2300
 
Besøkssteder
Enova i Trondheim
Orientering om finansieringsordninger og spesielle program rettet mot kommuner
 
Allskog i Trondheim
Besøke Allskog som produserer og leverer pellets og som har leasingordninger i forhold til utstyr. Eget showroom for utstyrspresentasjon.
 
Jon Kåre Busklein, Melhus
Mange års erfaring med oppvarming med flis og produksjon av flis med flishogger. 125 kw anlegg for oppvarming av egne hus. Flishogger som kan hogge opptil 250mm trevirke
 
Biovarmeanlegg på Røros
5 mindre biovarmeanlegg hvorav 4 er i drift og det siste snart ferdigstilt. Totalleveranse på 18GWH pr år
 
Holmen Biovarme, Tynset
Har et anlegg som fyres med pellets og leverer 1100kw pr år. Har bygget et nytt flisfyringsanlegg som er driftsklart omtrent samtidig som vi besøker stedet.. Kapasitet: 2000Kw
Besøket omfatter også besøk på Vingelen hvor vi besøker et mindre flisfyringsanlegg på et sagbruk.
 
Total reiselengde fordelt på 2 dager
Ca 1010 km
Strekning Sømna – Trondheim 340 km og ca 5 timer og 30 min
Strekningen Trondheim – Røros 160 km og ca 2timer og 30 min
Strekningen Røros – Tynset 54 km og ca 1 time
Strekningen Tynset – Trondheim 225 km og ca 3 timer
Strekningen Trondheim – Vik 340 km og ca 5 timer og 30 min
 
Deltakere
Det vises til deltakerliste som oversendes fra Alf Kyrre i Sømna kommune
Det tas utgangspunkt i ca 15 deltakere
 
Reiseleder – ansvarlig for turopplegg og program
Norges Vel, Seniorkonsulent Arild Melleby
Tlf 91813360
Det tas derfor forbehold om endringer
 
Program
 
Dag 1
 
0630 Avreise fra Kommunehuset i Vik (presis)
0650 Fergeavgang
1230 Ankomst Trondheim, lunsj
1330 Besøk hos Enova
1500 Besøk hos Allskog, Trondheim
1600 Avreise mot Røros.
1630 Besøk hos Jon Kåre Busklein, Melhus
         Småmat og forfriskninger
1930 Ankomst Bergstaden Hotell
2030 Middag på hotellet
 
Dag 2
 
0730 Frokost på hotellet
0830 Besøk Biovarmeanlegget på Røros
0945 Avreise til Tynset
1100 Omvisning på Holmen Biovarme
1230 Lunsj på Tynset
1315 Avreise fra Tynset
1630 Ankomst Trondheim
         Middag/fastfood underveis
2225 Ferge Vennesund - Holm
2300 Ankomst Vik
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut