Innbyggerundersøkelse i Sømna


Sentio AS har i slutten av september 2005 foretatt en undersøkelse blant Sømnas innbyggere. Det har gått ut på å måle tilfredsheten med Sømna kommune som tjenesteleverandør. Den sier også noe om Sømna kommune som tilrettelegger for næringsaktivitet.Rapporten viser at befolkningen i Sømna er godt fornøyd med kommunens innsats på de fleste områder. Det er imidlertid også oppgaver som kan løses på en bedre måte i kommunen og det er utfordringer som kommunen vil ta tak i.

Se hele rapporten her
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut