Informasjonsmøte grønt reiseliv og småskala matproduksjon


Sømna, Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Vega kommuner har i samarbeid med Fylkesmannen gleden av å invitere alle gårdbrukere (både aktive og andre som har lagt opp) til informasjonsmøte om først og fremst grønt reiseliv og småskala matproduksjon.


 
Sømna, Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Vega kommuner har i samarbeid med Fylkesmannen gleden av å invitere alle gårdbrukere (både aktive og andre som har lagt opp) til informasjonsmøte om først og fremst grønt reiseliv og småskala matproduksjon. Legg merke til følgende møteinformasjon:

Møtedato: Tirsdag 16.mars

Møtetidspunkt: 11.15-15.00

Sted: Sømna kro og vertshus

Program for dagen vil være slik (med forbehold om endringer):

11.15
Velkommen og introduksjon til møtet
v. Ordfører i Sømna, Edmund Dahle

11.25
Landbruket på sør-helgeland – en nåsituasjonsbeskrivelse. Hva gir veien videre av nye utfordringer og muligheter? v. Nils Nyborg

11.35
Hva kan Torgar næringshage hjelpe den enkelte etablerer med? v/ Audhild Bang Rande

11.45
Hva kan Visit Helgeland as hjelpe til med? V. Tove Nordås

12.00 Pause med snitter/kake/kaffe


12.45
Muligheter og utfordringer ved etablering av småskala matproduksjon
V/ Alf Thynes – Fylkesmannens landbruksavdeling

 

 

13.15
Muligheter og utfordringer ved etablering av grønt reiselivs bedrifter på gården
V/ Hanne-Sofie Trager – Fylkesmannens landbruksavdeling

 

 

13.45
Bygdemobilisering
– Litt om prosjektet, litt om grønn omsorg og litt om ansvars-avklaring i bydeutviklingssammenheng v. Ellen Schjølberg – Nordland Bondelag

14.15
Et godt eksempel – fra ide til realitet, gårdbruker Trine Bolstad fra Hattfjelldal forteller om hva hun har å tilby på gården sin (lysbildepresentasjon), hvorfor de startet med kombinasjonsdrift, hvordan de gikk fram for å klare dette, hvem de kontaktet og hvem de hadde med på laget. Hun vil også si noe om hvordan det har gått, og hva hun ser for seg framover.

14.45 Spørsmål og diskusjon

15.00 Avslutning

 

 

 

Frist for påmelding: : Fredag 12.mars

Påmelding til:nils.nyborg@somna.kommune.no, telefon 75015071

eller til:tor-arne.bakke@somna.kommune.no, telefon 75015013

Håper på topp oppmøte! – og er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut