HØRING - Minsteareal for jakt på elg i Sømna


I henhold til § 5 i hjorteviltforskriften fastsetter kommunen minstearealet for elg i en forskrift.


 
Dette er en høring på minstearealet. Høringsdokument er utlagt hos Sømna kommune, landbrukskontoret. Dokumentene kan også lastes ned og leses her.
 
Eventuelle innspill kan sendes til Sømna kommune, landbrukskontoret, 8920 Sømna eller på e-post til trond.gronmo@somna.kommune.no.
 
Høringsfrist er satt til: onsdag 22. april 2009
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut