Hundreårsmarkering


Sømna kommune sin offisielle markering av unionsoppløsninga blir en tredagers opplevelse i grenda Sund i sørenden av Sømna hvor både fastboende og besøkende kan få et innblikk i historien og kulturen vår.Fredag 19/08-05    Kulturkveld

 

Kl 19.00        Kulturkvelden starter

 

·         Åpning ved Ordfører Edmund Dahle

·         Foredrag ved Thor Mathisen : Unionsoppløsningen 1905, historie og folkeavstemning i Sømna

·         Underholdning ved Sømna blandakor m/solister og Gunnar Akseth

·         Servering av mat

·         Salg av øl og vin

 

Lørdag 20/8 – 05      Bygdadag

 

Kl 11.00        Bygdadagen starter

 

·         Åpning av bygdadag og 100-årsmarkering

                            V/ Ordfører Edmund Dahle

v/Fylkesmann Åshild Hauan

·         Foredrag v/ Thor Mathisen :  Unionsoppløsninga 1905

·         Kl 14.00 : Kulturvandring med buss og guide:

                            Gravhaugen i Heståsen

                            Sund gamle kirkested ved Innstua

                            Klombakktunet hvor det males korn i kverhuset.

 

·         Utstilling : Fiskerbondens båt og redskaper

                            Landbruksmaskiner og annet utstyr de siste 100 år

                            Torv som brensel

                            Kaling og spinning

                            Fotoutstilling ”Sømna gjennom 100 år”

 

·         Aktiviteter:        Kaling og spinning

                            Skjell-leker for de minste

                            Fjellklatring for barn

                            Styltegang

                            Melkespannkasting

                            Riding ( m/forbehold)

·         Servering av tradisjonsmat og grillmat

  

Kl. 21.00 :                 Dansefest med Reitangruppen

18 års grense.  Salg av øl og vin

 

Søndag 21/8-05      Friluftsgudstjeneste     Kl 11.00

 

·         Historisk spel om Sundskirka og kirkeliv i Sømna på 1600 og 1700 tallet 

·         Gudstjeneste med barnedåp 

·         Servering etter gudstjenesten på Sund Forsamlingshus

 

  

                     Arr:   

          Sund Forsamlingshus

    I samarbeid med Sømna kommune

    og   Fylkesmannen i Nordland.

 
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut