God oppslutning om bygdeutviklingsmøtet på Sund


Vel 50 sørbygdinger møtte fram for å delta i stormøtet på Sund Ungdomshus lørdag den 27. oktober. Møtet, som er det andre i rekken, satte fokus på hvordan man kan styrke bolyst, sysselsetting og trivsel i den søndre delen av Sømna (sør for Vik).Ei styringsgruppe sammensatt av bygdas egen befolkning har siden forrige stormøte satt opp en liste over prioriterte ideer som kan settes ut i livet som områdetiltak i Sør-bygda.
 
Lederen for Styringsgruppa, Linda Johansen, ønsket velkommen til stormøtet, og gav ordet til Nils-Ivar Sund som presenterte seks prioriterte prosjekter som styringsgruppa anbefaler å gå videre med – etter fjorårets idédugnad, der det kom opp mange og konstruktive idéer til utvikling i Sør-bygda.
Nils-Ivar Sund nevnte blant annet: maskinsamarbeid, felles høstelinje, lokal matproduksjon, å utnytte turismen bedre og annen tilleggsnæring (til gården) som eksempel på realistiske prosjekt. Han pekte også på de mange samarbeidstiltakene som viser at folk i Sør-bygda er glad i bygda si, og bidrar aktivt til ei levende bygd.
 
Leder for barnehagene i Sømna, Ann-Britt Johansen hadde et interessant innlegg om barnehagen på Sund. Her opplever man engasjement og oppslutning – ikke bare fra brukerne, men i høy grad fra foreldre og lokalsamfunn som slutter aktivt opp om dugnader og skaper et godt samarbeidsmiljø i bygda, med fokus på barnehage, ballbinge og ungdomshus.
 
Malin Arntsen fra Rødøy i Nordland var invitert til å fortelle om sin egen bedrift Klokkargården på Rødøy – som er et serverings- og overnattingssted, ombygget fra en forfallen internatskole og utviklet til en turistmagnet ytterst i havgapet. Hun fortalte på en engasjerende måte om hvordan familie og lokalbefolkning trer støttende til for i fellesskap å skape nye arbeidsplasser, trivsel og framtid i bygda – med utgangspunkt i tilbud til turister og tilreisende. Hun oppfordret Sømnaværingene til å dra nytte av kystriksveien, som passerer gjennom kommunen, som en unik mulighet til å invitere reisende til lokale tilbud og opplevelser. Som hun sa: ”Dere har riksveien, det har vi ikke på Rødøy. Dere har enda flere muligheter enn oss!”
 
 
Malin Arntsen fortalte begeistret om utviklingen av egen bedrift Foto: Bård Sømhovd
 
Odd-Reidar Johnsen, Sømna kommune, presenterte så fem prioriterte prosjekter som styringsgruppa foreslår for danning av arbeidsgrupper: A: Redskaps- og maskinsamarbeid,
B: Felles høstelinje på gras, C: Foredling, D: Økt turisme og annen tilleggsnæring,
E: Aktivitet i skjærgården og F: Annet. Deretter ble de frammøtte oppfordret til å melde sin interesse for de respektive prosjektene, med tanke på å danne arbeidsgrupper.
 
 
Arbeidsgruppene tar form. Foto: Bård Sømhovd
 
Møtet ble avsluttet med etableringen av fire arbeidsgrupper, innen områdene redskaps-/maskinsamarbeid, økt turisme/tilleggsnæringer, aktiviteter i skjærgården og andre interessefelt. Arbeidsgruppene var enige om å møtes hver første fredagskveld i måneden til utvikling av de ulike prosjektene. Deres felles møtested vil være ungdomshuset på Sund.
 
Ref. B. Keyn
30/10-2007
 Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut