Folkevalgtopplæring 3. og 4. desember


Det innkalles med dette til folkevalgtopplæring mandag 3.desember og tirsdag 4.desember fra kl. 09.00 – 15.30 på Sømna Kro og Gjestegård. Møterom 107.


Avdelingslederne innkalles til dag 1.
 
Dag 1
Folkevalgte og administrasjon deltar
 
09.00 Oppstart og kaffe
 
*      Folkevalgte/fag/administrasjon
*      Rolleavklaring
*      Politikerrollen.
12.00 Lunsj
*      Samfunnsutvikling/trender/utviklingstrekk/kommunen som samfunnsaktør -
Balansert målstyring.
*      Omdømme og omdømmebygging –identitet og merkevarebygging.
 
 
Dag 2
 
09.00 Oppstart med kaffe
 
*      Økonomi
Budsjett, regnskap, balanse, oppfølging.
*      Møtekultur/teknikker/maktspill/lagbygging/regler/reglement
12.00 Lunsj
*      Interkommunale tjenester/organisering/praksis
*      Etikk/korrupsjon/cases
*      Inhabilitet
 
 
 
 
Det vil gjennom begge dager bli:
Plenum – grupper
Egenaktivitet
Vi oppfordrer medlemmene til å komme med innspill til de ulike temaene.
 
 
Innlagte kaffepauser ved passende anledninger.
 
Til å lede opplæringen har Sømna kommune via Kommunenes Sentralforbund engasjert Arne Kvensjø som er rådmann i Bøe kommune.
 
 
Eventuelle forfall meldes til formannskapssekretær Gro Steen, 75015010.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Gro Steen
FormannskapssekretærSist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut