Felles kommunal legevakt Brønnøy og Sømna


Fra og med mandag 18.09.06 kl. 15.00 opprettes det ei felles legevaktordning for kommunene Sømna og Brønnøy. (FKL)


 

Ordningen blir organisert i ei 10-delt vakt, der 2 av vaktene lokaliseres til Sømna kommune (sømnalege) og 8 av vaktene i Brønnøy kommune (brønnøylege). Ordningen medfører ingen endring av telefonnummer.
Ved behov for legehjelp utenfor legenes ordinære åpningstid skal følgende telefonnummer fremdeles brukes:
Innbyggere i Sømna kommune: 75 02 95 00
Innbyggere i Brønnøy kommune: 75 02 05 00
Nødnummer (Felles): 113

Formål og virkeområde
  • FKL skal sikre befolkningen i Brønnøy og Sømna forsvarlig helsehjelp på kveld og natt.
  • FKL gjelder i tiden 15/5 og 30/9 mellom kl 1500 og kl 0800 på hverdager og hele døgnet i helgene og på høytidsdager.
  • I tiden 1/10 til 14/5 gjelder FKL mellom kl 16 og kl 0800 på hverdager.
  • Oppstartdato for felles legevakt er 18. september.
 
Øyeblikkelig hjelp på dagtid ivaretas av legekontorene hver for seg. Det blir dermed ingen forandring på dette i forhold til dagens vaktordning. 
 
FKL skal være en 10-delt vaktordning. Som utgangspunkt skal Brønnøy og Sømna dekke henholdsvis 80 % og 20 % av disse vaktene. Pasientkonsultasjoner utføres i den kommunen der legevaktslegen arbeider til daglig.
 
Telefonsentral
AMK v/Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er telefonsentral for FKL Brønnøy/Sømna. Dette betyr at alle telefonhenvendelser til legevakta vil gå gjennom sykehuset i Sandnessjøen. For å sikre riktig hjelp vil sykepleieren på AMK stille innringere en del spørsmål i forhold. Det er viktig at publikum samarbeider med vaktsentralen og gir nødvendige opplysninger.
 
Transport
Legevaktslegen skal som utgangspunkt utføre pasientbehandling på legekontoret der legevakta er plassert. For pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan kjøre selv, vil transport med drosje være aktuelt. Man betaler som før en egenandel for dette og legevaktslegen skriver ut skyssrekvisisjon. Ved akutte tilfeller eller alvorligere sykdom vil ambulansen sørge for transport av pasienten til legekontoret, eller i noen tilfeller at legevakta og ambulansebil ankommer hjemmet.

Ved behov for legehjelp utenfor legenes ordinære åpningstid skal følgende telefonnummer fremdeles brukes:
Innbyggere i Sømna kommune:     75 02 95 00
Innbyggere i Brønnøy kommune:   75 02 05 00
Nødnummer (Felles):                                      113
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut