Felles desentralisert administrasjon


Arbeidet med felles desentralisert administrasjon på Sør-Helgeland har nå vært utredet.Tre ulike arbeidsgrupper satt sammen av deltagere fra de fem kommunene på Sør-Helgeland har nå avgitt 3 rapporter. Styringsgruppa for prosjektet, som har bestått av rådmennene, har nå laget en sak som skal ut til beslutning hos kommunestyrene i Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy.

Rapportene kan du lese her:

Interkommunalt kontor for skoler, barnehage og voksenopplæring
IKT-strategi for Sør-Helgeland
Utredning av interkommunal samordning av økonomifunksjoner
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut