Fastlegeordningen


Den nye selvbetjeningsløsningen MinFastlege på trygdeetaten.no gir innbyggerne mange nye muligheter.I den nye selvbetjeningsløsningen MinFastlege på trygdeetaten.no kan innbyggerne
* se hvilken fastlege de har
* finne adresse og telefon til legen
* se hvilke leger som har ledige lister
* bytte fastlege for seg og sine barn (bosatt på samme adresse)
* melde seg selv eller barna inn i eller ut av fastlegeordningen

Snarvei til MinFastlege er www.trygdeetaten.no/minfastlege.

For å logge seg på løsningen må man oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.
Sist oppdatert den 29.jan.2016


Tips en venn Skriv ut